Informacje - projekt...

image003


Dzięki realizacji projektu firma WEKTOR dokonała zakupu następujących środków trwałych
 
  1. Zakupu dużego czteroosiowego centrum frezerskiego sterowanego numerycznie
  2. Zakupu wysokowydajnego centrum tokarskiego  ze sterowanymi numerycznie  osiami X, Z, C oraz Y
  3. Zakupu maszyny do pomiaru narzędzi
  4. Zakupu maszyny współrzędnościowej do pomiaru i kontroli części i detali mechanicznych
  5. Zakupu oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
  6. Zakupu oprogramowania narzędziowego do sprzętu firmy Rockwell Automation - RAControls Sp. z o.o
  7. Zakupu oprogramowania technologicznego dla wydziału produkcji części i podzespołów

© Wektor Technology