Działanie 1.2 - Postępowanie ofertowe

cbxffr

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt.: "Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem maszyny pakującej o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych" w ramach RPO Wojewódźtwa Mazowieckiego.


1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/09/2019 - materiały ze stali.
 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPMA/09/2019 - materiały z aluminium.
 
3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPMA/11/2019 - pneumatyka.
 
4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPMA/01/2020 - szafy elektryczne.
 
5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPMA/02/2020 - automatyka.
 
6. ZAPYTANIE OFERTOWE_P7_NCBR20_092021 - pneumatyka.

© Wektor Technology