Tunel obkurczający

Tunel wysokotemperaturowy służy do obkurczania folii na swobodnie przepływającym
produkcie. Produkty niewielkich rozmiarów zapakowane w folie
mogą być obkurczane z wydajnościami rzędu 1000 szt/min. Bardzo dobre efekty
uzyskuje się podczas stosowania folii rozpuszczalnej w wodzie.

Maszyny te wyposażone są w przenośniki odporne na wysoką temperaturę oraz
zamknięty układ grzewczy dostarczający powietrze o temperaturze rzędu 300 ºC
wprost na przepływający produkt.

Urządzenie to pozwala uzyskać wielokrotnie większe wydajności w procesie obkurczania folii
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań, co jest kluczowe w realiach współczesnego przemysłu.
 
Tunel

© Wektor Technology