Działanie 3.3 Oferta

W ramach realizacji projektu nr RPMA.03.03.00-14-j035/23-00 „Wdrożenie innowacyjnych maszyn do pakowania substancji sypkich i płynnych w folię rozpuszczalną w wodzie będących wynikiem zrealizowanych prac B+R”.
współfinansowanego z funduszy UE , zakupiono nowoczesne  Centrum Obróbkowe CNC.https://youtu.be/YWtxSpTRWJg

DMG MORI CMX 1100 V
MORIMORI2
MORI3MORI4

Wraz z uruchomieniem nowe Centrum obróbkowe rozpoczęło wykonywanie kluczowych części m.in. dla innowacyjnych maszyn do pakowania różnych substancji  w folię rozpuszczalną w wodzie.

https://youtu.be/IieoHr4ZOFI

IMRTMIMRTM1

 

© Wektor Technology