Działanie 1.2

Stopka

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt.: "Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem maszyny pakującej o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych" w ramach RPO Wojewódźtwa Mazowieckiego.


1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/09/2019 - materiały ze stali.
 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPMA/09/2019 - materiały z aluminium.
 
3. PROTOKOŁY WYBORU OFERTENTA
 

Wektor 1990-2019